Aktualności

Będzie dofinansowanie budowy nowej sortowni odpadów w Łęczycy
2013-09-30
Będzie dofinansowanie budowy nowej sortowni odpadów w Łęczycy
W listopadzie 2014 r. w Łęczycy (Zachodniopomorskie) ma zostać ukończona nowa sortownia śmieci. W środę podpisano umowę na dofinansowanie budowy kwotą 18 mln zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nowa sortownia będzie mechanicznie i biologicznie unieszkodliwiała odpady komunalne, zarówno segregowane, jak i niesegregowane. Śmieci organiczne poddane zostaną neutralizacji metodą beztlenową. Inwestycja pozwoli także odzyskiwać ze zmieszanych śmieci materiały wtórne - poinformowała Monika Bochenko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie.

W Łęczycy powstanie m.in. hala o powierzchni ok. 1,8 tys. metrów kwadratowych, która pozwoli sortować około 30 tys. ton śmieci rocznie. Wybudowana zostanie także instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych.

Inwestycję wartą ponad 24 mln zł realizuje Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard. WFOŚiGW dofinansował budowę sortowni kwotą 18 mln zł, reszta to kredyt bankowy i środki własne Zakładu.

Według szacunków, sortownia ma odzyskiwać w ciągu roku ponad 1,8 tys. ton szkła, 516 ton makulatury oraz tworzyw sztucznych i 123 tony metali.

W połowie września przygotowano plac budowy. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard posiada koncepcję budowy instalacji oraz raport o oddziaływaniu środowiskowym. Gotowa jest dokumentacja projektowa, uzyskano także decyzję o pozwoleniu na budowę. Sortownia ma powstać do końca listopada 2014 r.


 
Źródło: srodowisko.abc.com.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans