Aktualności

2013-11-06
Cienkie, ale niszczą środowisko
Jest ich co najmniej 8 miliardów rocznie i trafiają do kosza – mowa o cienkich plastikowych torbach, w które pakowane są zakupy w europejskich sklepach. Jednak wygoda dla klientów kłóci się z ochroną środowiska, dla którego plastik jest trudnym do neutralizacji odpadem. Dlatego Komisja Europejska przyjęła wniosek, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia używania lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Państwa członkowskie mogą same zdecydować, jakie działania uważają za najbardziej odpowiednie, możliwe środki obejmują wprowadzenie opłat, ustalenie krajowych celów w zakresie zmniejszenia użycia lub też warunkowy zakaz korzystania z takich toreb. Lekkich toreb plastikowych używa się często jednorazowo, ale w środowisku mogą one przetrwać setki lat, często w postaci szkodliwych cząstek, o których wiadomo, że stanowią szczególne zagrożenie dla organizmów morskich.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził:  - Podejmowane przez nas działania mają na celu rozwiązanie bardzo poważnego i widocznego problemu ochrony środowiska. Co roku do śmieci wyrzucanych jest w Europie ponad 8 miliardów plastikowych toreb, powodując ogromne szkody w środowisku. W niektórych państwach członkowskich osiągnięto już imponujące wyniki w ograniczaniu używania takich toreb. Jeśli dołączyłyby do nich pozostałe państwa, moglibyśmy zmniejszyć obecny poziom zużycia ogółem w Unii Europejskiej aż o 80 proc.

Zasadniczo odnośny wniosek wprowadza do dyrektywy dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych zmiany w postaci dwóch głównych elementów. Po pierwsze, nakłada on na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia środków mających na celu ograniczenie stosowania wykonanych z tworzywa sztucznego toreb na zakupy o grubości poniżej 50 mikronów, ponieważ są one rzadziej niż ich grubsze odpowiedniki używane więcej niż jeden raz, często powiększając jedynie ilość odpadów. Po drugie, środki te mogą obejmować wykorzystanie instrumentów ekonomicznych, takich jak wprowadzenie opłat, ustalenie krajowych celów w zakresie zmniejszenia użycia odnośnych toreb oraz ograniczenia we wprowadzaniu ich do obrotu (nie naruszając zasad działania rynku wewnętrznego ustanowionych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Wysoki stopień redukcji, osiągnięty w niektórych państwach członkowskich Unii dzięki zastosowaniu opłat i innych środków, jest dowodem na to, że skuteczne działania mogą zaowocować dobrymi wynikami.

Niniejszy wniosek jest następstwem działań podjętych przez poszczególne państwa członkowskie, a także apeli unijnych ministrów ochrony środowiska  do Komisji o zbadanie możliwości działań na szczeblu unijnym. Jest on wynikiem zakrojonych na szeroką skalę konsultacji publicznych, w ramach których inicjatywa podjęcia w tym zakresie działań obejmujących cały obszar Unii uzyskała duże poparcie.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans