Aktualności

Czysta energia z odpadów
2013-06-24
Czysta energia z odpadów
 Spalanie odpadów stanowi w niektórych krajach UE trzecie źródło pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Do tego najczystsze, bo spalarnie mają wyśrubowane wymagania ekologiczne. W Programie Infrastruktura i Środowisko powstanie sześć instalacji spalarniowych w kraju.
 
Obecnie w kraju mamy tylko jedną spalarnię – w stolicy. Kluczowa jest więc budowa kolejnych - w Białymstoku, Koninie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy oraz w Szczecinie. Zakłady utylizacji odpadów pozyskały na ten cel 1,5 mld zł z UE. Po 2015 roku będą one mogły obsłużyć przeszło 3 mln osób i przetworzyć rocznie ponad milion ton odpadów.
 
Do końca 2015 r. z udziałem środków UE powstanie 26 dużych zakładów zagospodarowania odpadów, w tym 6 spalarni. 13 już funkcjonujących zakładów zostanie zmodernizowanych. Będą one obsługiwać prawie 10 mln osób i przetwarzać rocznie ponad 3 mln ton odpadów. Samorządy i spółki gospodarujące odpadami otrzymają na ten cel środki unijne w kwocie 3,4 mld zł. W ramach tych dotacji budowane są instalacje do sortowania, spalania, recyklingu, kompostowania, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów, a także modernizacji i rekultywacji składowisk.
 
W polskich domach powstaje rocznie 12 mln ton odpadów, których większość trafia na wysypiska. Reszta podlega głównie recyklingowi i kompostowaniu. Doświadczenia innych krajów UE pokazują, że można ograniczyć ten poziom do kilku procent! Bezpieczne spalanie to także skuteczna metoda na zmniejszenie liczby składowisk. W Szwecji aż połowa śmieci jest spalanych z odzyskiem ciepła i energii elektrycznej, a na składowiska trafia tylko 4% odpadów. 
 
Radio PIN o inwestycjach w instalacje odpadowe, realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko
 
W cyklu PIN do sukcesu 17 czerwca 2103 r. wyemitowano audycję o inwestycjach w zagospodarowanie odpadów, na które miejskie samorządy pozyskały środki Unii Europejskiej. Audycja została zrealizowana w ramach konkursu dotacji dla mediów, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
 
Wiceminister rozwoju regionalnego, Adam Zdziebło powiedział na antenie radia – Zaczęto myśleć o śmieciach nie jak o czymś, czego należy się pozbyć, ale jak o towarze, na którym można jeszcze zarobić. (…) Odpady trafiają na składowiska i zatruwają glebę, wody powierzchniowe, z których za chwilę będziemy wszyscy korzystać, nieświadomi, że jest to już zanieczyszczone. (…) Inwestycje unijne powstające w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przyczyniają się do tego, aby śmieci nie trafiały na wysypiska, tylko były przetworzone czy spalane.
 
Spalarnia w Białymstoku, o której wspomniano w audycji, jest przykładem inwestycji powstającej ze wsparciem unijnym. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 480 mln zł. Spółka pozyskała środki europejskie na ten cel w kwocie 210 mln zł. Zakład ma zamiar pokryć koszty inwestycji również ze sprzedaży energii, która będzie tam produkowana z odpadów. Spalarnia obsłuży stolicę regionu oraz 9 ościennych gmin, razem ok. 400 tys. mieszkańców. 
 
Źródło: pois.gov.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans