Aktualności

Dziesięć milionów z RPO na rozbudowę zakładu unieszkodliwiania odpadów
2013-07-31
Dziesięć milionów z RPO na rozbudowę zakładu unieszkodliwiania odpadów
Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu.

Prawie 10 mln zł z RPO trafi tym razem do firmy Sanikom, która inwestuje w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa podpisał z beneficjentami umowę na dofinansowanie inwestycji.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19 mln 673 tys. zł. Zgodnie z umową zostanie on zrealizowany do maja 2014r. Jest to kolejny element rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami realizowany przez firmę Sanikom.

Dzięki inwestycjom możliwe będzie usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza na terenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami. Do nowowybudowanych instalacji trafiać będą odpady komunalne pochodzące od około 147 tys. mieszkańców siedemnastu gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY: Bolków, Kamienna Góra (wieś), Kamienna Góra (miasto), Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka i Świerzawa. Dodatkowo obok punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze powstaną warsztaty, część socjalna i parkingi.

- Inwestycja w której uczestniczy 17 gmin jest symbolem porozumienia i modelowym przykładem współpracy w dziedzinie gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom możemy przygotowywać duże projekty służące mieszkańcom regionu i nie ograniczać ich jedynie do jednej miejscowości czy gminy - mówił w trakcie podpisania umowy dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Budowa stacji przeładunkowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów i sortowni surowców wtórnych ma wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, które do tej pory trafiały na składowiska. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. 

 
Źródło: portalsamorzadowy.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans