Aktualności

Elektroodpady z Kodeksem Dobrych Praktyk
2013-07-30
Elektroodpady z Kodeksem Dobrych Praktyk
CECED Polska w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Elektroodpady w dobre miejsce” chce stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk. Dokument ten ma zainspirować wszystkich uczestników rynku elektroodpadów do propagowania idei podnoszenia standardów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu.

– Sama potrzeba stworzenia zasad dobrych praktyk zrodziła się z chęci poprawy standardów na rynku elektroodpadów, gdzie – jak się szacuje – ok. 40% raportowanych wielkości to szara strefa. Objawia się to tym, że ilość zebranych i przetworzonych ZSEE jest znacząco zawyżona przez tzw. kwity, czyli zbiórkę i recykling tylko na papierze. Zaprojektowany Kodeks Dobrych Praktyk daje okazję do poinformowania polskiego rynku o obecnych tendencjach w Europie oraz pozwoli na płynne dostosowanie polskiego systemu do unijnych wymogów, bez potrzeby stosowania „terapii szokowych” – komentuje podjęcie inicjatywy Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED Polska.

Cele Kodeksu Dobrych Praktyk uczestników rynku elektroodpadów to przede wszystkim przygotowanie systemu recyklingu ZSEE do osiągnięcia wysokich limitów (przewidzianych w znowelizowanej dyrektywie WEEE), wsparcie walki z szarą strefą i handlem "kwitami" oraz nagłaśnianie konieczności wprowadzenia w Polsce europejskich standardów zbierania i przetwarzania.

Z Kodeksem Dobrych Praktyk można zapoznać się pod adresem: http://elektrosmieciwsieci.pl/dobre-praktyki/kodeks-dobrych-praktyk-dla-rynku-elektroodpadow

"Dokument ma charakter otwarty. Można go publikować, poszerzać lub zastosować do innych typów odpadów. Intencją autorów i sygnatariuszy jest propagowanie jego treści w różnych formach. Projekt zostanie przesłany do 500 firm, których bezpośrednio dotyczy problem zbiórki i przetwarzania elektrośmieci. Ministerstwo Środowiska, a w szczególności Departament Gospodarki Odpadami oraz GIOŚ, zostaną poproszone o objęcie patronatem tej inicjatywy" - informują pomysłodawcy Kodeksu.
 

Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans