Aktualności

Energia ze spalania śmieci - źródło odnawialne ?
2013-06-18
Energia ze spalania śmieci - źródło odnawialne ?
Trwają prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej zapisy nie przewidują jak na razie uznania termicznej utylizacji jako źródła OZE. Tymczasem w Krakowie, władze krakowskiego holdingu komunalnego myślą już o tym, że takie rozwiązanie byłoby bardzo korzystne dla Polski..

Obecnie w naszym kraju ze źródeł odnawialnych powstaje 10,5 proc energii. Gdyby można było uznać energię pozyskiwaną ze spalania śmieci za odnawialną, Polska spełniłaby warunek 15 proc. udziału OZE we wszystkich źródłach pozyskiwania energii. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki są zdania, że gdyby spalaniu poddawana była frakcja zawierająca składniki biodegradowalne - tak jak w przypadku biomasy - wtedy energia byłaby odnawialną. Na razie jednak przepisy dotyczące spalania biomasy i uzyskiwania z niej energii odnawialnej obowiązują do końca 2014 roku. Co dalej?

Źródło: e-odpady.com
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans