Aktualności

Forum Recyklingu
2013-09-18
Forum Recyklingu
Zapraszamy na FORUM RECYKLINGU, które odbędzie się w dniach 7-9 października 2013r. w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, pawilon 5

Tradycyjnie już redakcja miesięcznika „Recykling” wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizuje bezpłatne trzydniowe seminarium pod nazwą „Forum Recyklingu”.

Zarys tematyki Forum Recyklingu jest następujący:

• 7 października 2013 r., godz. 11.00-14.00 – Edukacja ekologiczna w gminach
• 8 października 2013 r., godz. 10.30-14.30 – Gospodarka odpadami. Zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Debata „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami receptą na ograniczenie patologii w branży?”
• 9 października 2013 r. godz. 10.30-14.00 – Zbiórka, odzysk i recykling metali (pojazdy wycofane z eksploatacji, baterie i akumulatory, złom). Debata o szansach i zagrożeniach w gospodarce bateriami i akumulatorami

Pierwszy dzień Forum (7.10.2013 r.) poświęcimy tematyce edukacji ekologicznej w gminach. Skupimy się na poszczególnych jej elementach, w tym zarówno na aspektach teoretycznych, jak i praktycznych (problemy podczas organizowania akcji i kampanii ekologicznych, edukacja mieszkańców, selektywna zbiórka odpadów, koszty i możliwość ich zbilansowania).
Zaprosiliśmy przedstawicieli Departamentu Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska, a także edukatorów i praktyków. Swoją obecność już potwierdzili: prezes Hanna Grunt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dr Emilia den Boer z Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Andrzej Sobolak z Zakładu Gospodarki Odpadami w Gać Oławie, Halina Drgas, członek Zarządu z-ca dyrektora Spółki Komunalnej Wschowa, oraz Małgorzata Izdebska z Fundacji Nasza Ziemia.

W drugim dniu Forum, 8 października br., pierwszą sesję chcemy poświęcić gospodarce odpadami, w tym rozszerzonej odpowiedzialności producenta, Punktom Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK (ważne ogniwo w systemie gospodarki odpadami) oraz sprawozdawczości w obliczu nowych wymagań prawnych. Druga sesja będzie dotyczyła tematyki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Obie sesje zakończy debata nt. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy baza okaże się receptą na ograniczenie patologii w branży? Do udziału w debacie zaprosiliśmy Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajową Izbę Gospodarczą oraz przedstawicieli z poszczególnych branż: opakowaniowej, ZSEE i bateriowej.

Natomiast trzeciego dnia Forum Recyklingu, 9 października br., skupimy się na gospodarce metalami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, na bateriach i akumulatorach oraz na złomie. Zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, by przybliżyli nam stan prac nad nowelizacją Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a Izabelę Szadurę z GIOŚ poprosiliśmy o ocenę raportu GIOŚ o gospodarce bateriami i akumulatorami w 2012 r. na tle wyników osiągniętych przez inne państwa członkowskie UE.

Ponadto podczas Forum przedstawione zostaną nadchodzące zmiany w ustawie VAT, dotyczące branży zajmującej się złomem.. Oprócz tego poruszona będzie problematyka odpływu surowców i metali z Europy. Na zakończenie przewidujemy debatę nt. szans i zagrożeń w gospodarce bateriami oraz akumulatorami.

Forum Recyklingu ma być nie tylko źródłem informacji oraz dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami, ale również platformą służącą dyskusji, zadawaniu pytań specjalistom z branży oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.

Więcej informacji udziela redakcja miesięcznika „Recykling”, tel. 61 655 81 42, e-mail: recykling@abrys.pl.

Szczegółowy program dostępny pod linkiem:

Program Forum Recyklingu 
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans