Aktualności

Gać. Rozbudowa i modernizacja
2013-07-26
Gać. Rozbudowa i modernizacja
Zakład Gospodarowania Odpadami Gać innowacyjnością wyprzedza większość polskich firm z tego sektora i może być porównywany z najnowocześniejszymi zakładami w Europie. "Dzięki prowadzonym aktualnie inwestycjom ze środków unijnych, znacznej rozbudowie sortowni i zautomatyzowaniu pewnych procesów w przyszłości będziemy w stanie odzyskiwać do 90 procent surowców" - mówi Andrzej Sobolak, prezes ZGO Gać.

Zakład w chwili obecnej przechodzi rewolucyjną modernizację. ZGO zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zakład otrzymał w 2011 r. dofinansowanie, na realizację Projektu o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”, opiewające na łączną kwotę 129 mln złotych. Dofinansowanie zostało przyznane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. W przedsięwzięciu bierze udział 14 gmin (11 z województwa dolnośląskiego i 3 gminy z opolskiego).

Modernizacja zakładu w ramach Projektu obejmuje m.in: rozbudowę obecnie istniejącej sortowni, budowę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie fermentacji oraz stabilizacji beztlenowej,budowę III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów i budowę stacji przeładunkowej w miejscowości Wąwolnica.

Po zakończeniu inwestycji, które planowane jest na IV kwartał 2014 roku, Zakład będzie posiadał jedną z najnowocześniejszych technologii przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce. Tego typu instalacja będzie pozwalała na uzyskanie dla gmin poziomu odzysku odpadów zakładanych na 2020 rok.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzona także szeroko zakrojona akcja promocyjno-edukacyjna.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans