Aktualności

II Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu
2013-10-09
II Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu
9 października rozpoczyna się II edycja Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu. To już druga edycja tej Akcji, a na decyzję o jej podjęciu miał wpływ sukces w roku ubiegłym. Organizatorzy podjęli decyzję o jej kontynuacji i rozwinięciu o dodatkowe atrakcje.

Ubiegłoroczną edycję Akcji docenili nie tylko Wrocławianie. W Rankingu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w kategorii „Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi” Miasto otrzymało pierwszą nagrodę, do czego w znacznej mierze przyczyniło się powodzenie Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu. Sukces imprezy, a w szczególności zaangażowanie młodzieży i zainteresowanie mieszkańców zmotywował Organizatorów do kontynuowania Akcji oraz rozbudowania jej o kolejne atrakcje.

Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu 2013 będzie to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, a zwłaszcza dla osób wrażliwych na stan środowiska. Jego celem jest edukacja i zmiana świadomości Wrocławian oraz oczywiście podniesienie poziomu zbierania ZSEiE.

Nie każdy zdaje sobie sprawę ze szkodliwości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli trafi on na wysypisko, do lasu lub co gorsza – jeśli jest nieprawidłowo przetwarzany... W elektrośmieciach znajdują się liczne toksyczne substancje (np. rtęć, kadm, nikiel, ołów), które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt oraz mogą powodować zmiany klimatu i powiększanie się dziury ozonowej (izopentan/cyklopentan oraz freon). Natomiast przetworzone, stają się cennym surowcem wtórnym. Akcja ma sprzyjać podniesieniu poziomu zbiórki starego sprzętu do oczekiwanych przez Unię Europejską 4 kg na mieszkańca.
 
Planowany ramowy harmonogram Drugich Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu:
 • 9 października – Happening na Rynku (13.00) – Pod Pręgierzem z udziałem młodzieży szkolnej. Uczniowie przebrani za „elektroodpady” będą protestować i domagać się „drugiego życia i oddania do recyklingu”. W programie także konkurs na najlepsze przebranie i hasło promujące recykling zużytego sprzętu.
 • 9 – 30 października – Konkurs dla szkół w formie „Gry Miejskiej”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą wziąć udział w wyjątkowych eko-podchodach. Super zabawa, 6 punktów kontrolnych, eko-zagadki i sprzęt elektroniczny w nagrodę!
 • 23 października (14:00-18:00), zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • w sześciu punktach miasta: CH ARENA (parking od ul. Sanockiej), CH Astra (parking przed supermarketem), CH Borek (parking przed wejściem od ul. Hellera), CH Korona (parking przed wejściem głównym), CH Magnolia Park (parking w okolicy wejścia 3.), Centrum Outlet Factory (parking przed wejściem głównym).
 • 14 listopada – uroczyste podsumowanie Akcji w Domu Kultury Firlej, koncert Zespołu Recykling Band – finalistów konkursu „Mam Talent”, wręczenie nagród, emisja filmu edukacyjnego i inne atrakcje.


Źródło: e-odpady.com • Lorem
 • Lorem2
 • Lorem3
 • Lorem4
 • Lorem5
 • Rohre Direct
 • Rury.com.pl
 • Eltrans