Aktualności

Innowacyjna bioelektrownia jako remedium dla odzysku odpadów
2013-07-24
Innowacyjna bioelektrownia jako remedium dla odzysku odpadów
Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem ilości odzyskiwanych odpadów komunalnych. Blisko 90% polskich śmieci wciąż trafia na składowiska. Tymczasem nowe regulacje prawne nakładają na gminy obowiązek segregacji odpadów, czyli ich recyklingu. To dla wielu duże wyzwanie, ale także duża szansa. Wymusza zmianę myślenia i konieczność zainteresowania się i korzystania z najnowszych technologii. Przykładem takiej technologii może być technologia Sarré.

Technologia Sarré w Kostrzynie nad Odrą
W pierwszej połowie 2015 roku ma ruszyć w Polsce pierwsza bioelektrownia w oparciu o technologię Sarré. Dzięki niej możliwe będzie przetwarzanie odpadów organicznych (np. kory, trocin i wiórów) na wodór lub gaz wodny.

Taka spalarnia stanie w Kostrzynie nad Odrą. Wybuduje ją spółka H. Cegielski-Poznań S.A. (HCP), która jest wyłącznym licencjobiorcą tej innowacyjnej technologii.

Dzięki owej technologii powstaną nowe możliwości zarówno w energetyce, jak i w gospodarowaniu odpadami. Instalacja ma przetwarzać około 70 tys. ton biomasy drzewnej w energię elektryczną o mocy do 9 MW i energię cieplną w ilości ponad 300 tys. GJ rocznie.

Technologia Sarré umożliwia przetwarzanie niemal wszystkich rodzajów odpadów organicznych (zarówno komunalnych, jak i przemysłowych).

Proces produkcji gazu jest bezemisyjny (proces zamknięty). Spaliny silnikowe charakteryzują się parametrami porównywalnymi do wyziewów ze spalania najczystszego, dostępnego paliwa, jakim jest gaz naturalny.

Innowacyjna spalarnia zapewni aż 99% odzysk metali oraz nieznaczną ilość odpadów – od 1,5 do 4%. W spalarniach tradycyjnych odpady stanowią tymczasem około 20%.
 

Źródło: ekoinfo.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans