Aktualności

Jaworzno rozbudowuje kanalizację
2013-04-03
Jaworzno rozbudowuje kanalizację
13 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  Pani Gabriela Lenartowicz-prezes Zarządu Funduszu oraz Pan Józef Natonek – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, podpisali umowę   o dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu  II fazy rozbudowy kanalizacji w Jaworznie. W tym roku kończy się I faza tego projektu, która przewidywała powstanie w mieście 86 km kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz stację uzdatniania wody. Z nowej infrastruktury korzystać będzie ok. 13 tys. mieszkańców. Planowana wartość drugiej części szacowana jest na blisko 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach POIiŚ, wyniesie ponad 26 mln 373 tys. zł. Środki te pozwolą na budowę 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie robót modernizacyjnych Oczyszczalni Jeleń Dąb, przebudowę przepompowni ścieków Biały Brzeg wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym i przebudową kolektora ścieków komunalnych, a także budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory. W wyniku zrealizowania tej fazy projektu, w końcu 2014 roku, do nowoczesnego systemu kanalizacji uzyska dostęp kolejnych 2.140 osób.
 W ramach podpisanych dotychczas przez WFOŚiGW umów, wydatkowanych zostało ponad 52 proc. środków, czyli blisko 230 mln zł. Następne 200 mln zł będzie wydane w kolejnych 3 latach. Jedenaście projektów dotyczy I osi priorytetowej, czyli gospodarki  wodno-ściekowej, a cztery gospodarki odpadami i rewitalizacji. Najwięcej projektów ma zostać zrealizowanych do 2014 r., ostatnie z nich - w 2015. Ich wartość przekracza 737mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 430 mln .Bez unijnych dotacji inwestycje na tak ogromną skalę byłyby niemożliwe. Śląski Fundusz ma powody do zadowolenia. Gratulujemy!
 
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans