Aktualności

Kajakiem przez Polskę 2013 - PlasticsEurope
2013-07-09
Kajakiem przez Polskę 2013 - PlasticsEurope
Tegoroczna akcja ,,Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne", którą Fundacja PlasticsEurope Polska po raz kolejny organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim startuje z okolic Tarnowa na Dunajcu, a zakończy się w Porcie Morskim w Szczecinie.

Tym razem podróżnik ma przed soba blisko 1500 km spływu szlakiem polskich rzek: Dunajcem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą, Odrą. Ta proekologiczna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie, ścisle powiązana jest z problematyką zaśmiecania - odpady porzucone w środowisku często trafiają do rzeki i dalej do mórz. Główna spływu to przede wszystkim spotkania informacyjne na kolejnych etapach trasy z lokalnymi społecznościami, na których głównym tematem będzie wspólna troska o czystość rzeki i nadbrzeża. Trasa ponadtrzytygodniowego spływu podzielona jest na ponad 20 odcinków, a spotkania odbędą sie m.in. w Tarnowie, Sandomierzu, Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, Pile, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

,,Przeważająca większość zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej bądź  niewłaściwych zachowań. Do rzek trafiają różne odpady ale najbardziej widoczne są te, które unosza się na powierzchni wódy i mogą przemieszczać się na bardzo duże odległości. Do takich odpadów należą odpady tworzyw sztucznych, np. porzucone w środowisku zużyte opakowania. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, zwłaszcza jesli weźmiemy pod uwagę fakt, że odpady te maja bardzo bardzo duża wartość jako surowce wtórne, a ich prawidłowe zagospodarowanie przynosi konkretne korzyści śroowiskowe i ekonomiczne" - mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając ,,Przewidujemy, że wprowadzane obecnie długooczekiwane zmiany w systemie zagospodarowania odpadow w naszym kraju istotnie przyczynią się do zwiększenia stopnia odzysku tych wartościowych materiałów".

Dokonane w ostatnim czasie zmiany w polskim prawie, a więc nowa Ustawa o odpadach, bedąca transpozycją Ramowej Dyrektywy o Odpadach z 2008r., zmieniona w 2011r. ustawa o utrzymaniiu porządku i czystości w gminach regulująca kwestię własności odpadów, czy przyjęte przez Sejm 10 maja br. zmiany w ustawie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, to szansa na nadrobienie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów w naszym kraju. Te działania legislacyjne dążą do wyeliminowania podstawowych słabości polskiego systemu gospodarki odpadami, takich jak niewydolny system kontroli, raportowanie fałszywych danych, uchylanie się części przedsiębiorców od obowiązków związanych z odzyskiem opakowań, fikcyjny obrót odpadami, itp. Ponadto stworzenie mechanizmów porządkujących gospodarkę odpadami w Polsce bezpośrednio przyczyni sie do zwiekszenia dostepności odpadów tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, m.in. poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki czy rozwój systemów sortowania.


Źródło: e-poliemery.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans