Aktualności

Komentarz do raportu GIOŚ
2013-07-19
Komentarz do raportu GIOŚ
Po raz kolejny z rzędu Polska nie zebrała obowiązkowego minimum – 4 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na głowę mieszkańca. Również kolejny rok z rzędu masa sprzętu przetworzonego jest wyższa niż zebranego. Zapraszamy do komentarza ElektroEko do raportu GIOŚ dot. ZSEE.

Zakład uzyskuje pieniądze właśnie za przetworzenie sprzętu. Czy oznacza to, że dokumenty będące podstawą przygotowania raportu GIOŚ nie są wiarygodne, bo jak można przetworzyć coś, co nie zostało zebrane? - pyta Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu ElektroEko, autor komentarza.

- "Zaskakująca jest odpowiedź GIOŚ na to pytanie, zawarta we wnioskach raportu: zaraportowano za małą zbiórkę. I chociaż sytuacja ta powtarza się kolejny rok, nie są mi znane przypadki wykrycia nieprawidłowości, które wyraźnie wskazują na tę tendencję. Wydaje się wręcz, że GIOŚ traktuje to jako usprawiedliwienie zebrania mniejszej masy, niż obowiązkowe 4 kilogramy, bo opierając się na danych wyłącznie z zakładów przetwarzania owe 4 kilogramy zostały osiągnięte" - argumentuje Skrzypczak . "W moim przekonaniu przewaga masy przetworzonej nad zebraną potwierdza tylko istnienie patologii. Co więcej, sugestia GIOŚ aby opierać się na raportach stworzonych przez zakłady przetwarzania, dotyczących masy zebranego i przekazanego do przetworzenia sprzętu jest niczym innym, jak tylko usankcjonowaniem szarej strefy" - dodaje.

"Lektura raportu GIOŚ stawia pytanie o cel regulacji prawnych dotyczących zużytego sprzętu w Polsce. Czy chodzi o stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego dla mieszkańców systemu zbierania i przetwarzania, czy też o pozbycie się problemu przez statystyczne osiągnięcie unijnych poziomów zbierania, co można osiągnąć niezależnie od wymaganej masy, za pomocą fałszywej dokumentacji. I pytanie najważniejsze: co dla przyszłości systemu zbierania i przetwarzania ZSEE oznacza wyciągnięcie przez GIOŚ takich, a nie innych wniosków, stanowiących drogę do legalizacji zjawisk patologicznych, które mają miejsce w Polsce?" - otwiera dyskusję Skrzypczak.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans