Aktualności

Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2013-09-02
Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy Goleszów (powiat cieszyński) informuje, że w dniach 17-30 września 2013 roku na terenie gminy odbywać się będzie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Należy podkreślić, że nieodpłatna zbiórka tych odpadów dotyczy posesji zamieszkałych, które są objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Goleszów (nieruchomości, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Odpady takie jak meble (w tym ogrodowe), dywany, wykładziny, opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny, należy wystawić przed posesję w dniu wywozu wskazanym poniżej dla danego sołectwa - do godziny 7.00.

Uwaga! Odpady typu remontowego - czyli gruz, ceramika sanitarna (umywalki, muszle) nie będą przyjmowane! Należy oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ogrodzona 115.

Terminy nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach Gminy Goleszów (Uwaga, odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godziny 7.00)
 • 17 września 2013 r. - BAŻANOWICE, KISIELÓW
 • 19 września 2013 r. - PUŃCÓW
 • 23 września 2013 r. - GOLESZÓW GÓRNY, GODZISZÓW
 • 25 września 2013 r. - LESZNA GÓRNA, DZIĘGIELÓW
 • 26 września 2013 r. - GOLESZÓW DOLNY, GOLESZÓW RÓWNIA
 • 30 września 2013 r. - KOZAKOWICE, CISOWNICA      

 
Źródło: goleszow.pl


          
 • Lorem
 • Lorem2
 • Lorem3
 • Lorem4
 • Lorem5
 • Rohre Direct
 • Rury.com.pl
 • Eltrans