Aktualności

Nowe instalacje przetwarzania odpadów
2013-06-13
Nowe instalacje przetwarzania odpadów
Cztery nowe Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych uruchomiono na Dolnym Śląsku. W sumie w regionie jest ich już 40. W czerwcu tego roku ma zacząć działać kolejna


Dwie kompostownie do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wybudowano w Lubkowie w gminie Warta Bolesławiecka i w Jędrzychowicach w gminie Zgorzelec.

W Krynicznie pod Środą Śląską powstała instalacja przystosowana do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast na południu regionu w Ścinawce Dolnej w gminie Radków uruchomiono składowisko oraz sortownię odpadów.

Jak powiedział członek zarządu województwa dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz nowe instalacje to efekt realizacji Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012.

„Mamy na Dolnym Śląsku więcej inwestycji prywatnych podmiotów w tej branży, dzięki czemu wszystko idzie zgodnie z planem i jesteśmy coraz bliżsi realizacji unijnych dyrektyw w kwestii gospodarki odpadami" - dodał Chlebosz.

W czerwcu 2013 r. piąta nowa instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ma zostać uruchomiona w Jaroszowie w gminie Strzegom.

Samorządy są zobowiązane, by do końca 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy wszystkich odpadów.Źródło :  www.portalsamorządowy.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans