Aktualności

Nowy PSZOK we Włocławku
2013-08-26
Nowy PSZOK we Włocławku
Od 2 września będzie funkcjonował stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Włocławku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" informuje, iż stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uruchomiony zostanie przy ul. Komunlanej 4 we Włocławku.

W chwili obecnej do bazy technicznej PGK Saniko od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 dostarczać można zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, a w środy od 7.00 do 20.00 wszystkie pozostałe odpady przewidziane do zbierania w PSZOK. Od 2 września 2013 roku PSZOK czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Do PSZOK mieszkańcy Włocławka mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz zużyte opony.

Warunki dostarczania odpadów: odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Włocławka. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogrodów działkowych, itp. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Ilości dostarczonych odpadów powinny wskazywać na to, że pochodzą z gospodarstw domowych, nie będą przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogły by wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi.

Odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, kanapy) nie muszą być rozmontowane, mogą zostać dostarczone w całości. Elektrośmieci nie powinny nosić śladów rozmontowywania lub wymontowywania części i powinny stanowić jedną całość. Duże gałęzie i inne odpady zielone powinny być rozdrobnione w sposób umożliwiający ich umieszczenie w pojemniku. Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty i gruz) nie mogą być ze sobą zmieszane.

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji. Informacje na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Włocławku znajdują się na stronie internetowej http://www.zbierajselektywnie.pl/ 
Źródło: portalsamorzadowy.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans