Aktualności

O projektach środowiskowych i energetycznych w Katowicach
2013-07-30
O projektach środowiskowych i energetycznych w Katowicach
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej (WFOŚiGW) w Katowicach. Rozmowy dotyczyły wdrażania projektów środowiskowych i energetycznych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i planowanych do realizacji w latach 2014-2020.

Odnosząc się do przyszłości, szefowa resortu zaznaczyła, że ochrona środowiska została ujęta w dwóch celach tematycznych spośród 11, wskazanych w unijnych rozporządzeniach. Określają one na jakie obszary zostanie skierowana nowa pula Funduszy Europejskich. Projekty środowiskowe przyczynią się do realizacji celu piątego (promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim) oraz szóstego (ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów). - Natomiast cel czwarty, poświęcony będzie wspieraniu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną - powiedziała Elżbieta Bieńkowska.

Punktem, odbywającej się 26 lipca 2013 r., wizyty minister rozwoju regionalnego w WFOŚiGW w Katowicach,  było również spotkanie z dziennikarzami. Minister przedstawiła główne zapisy projektu Umowy Partnerstwa, także w kontekście polityki miejskiej.

WFOŚiGW w Katowicach (będąc jedną z Instytucji Wdrażających POIiŚ) nadzoruje realizację 17 projektów z sektora środowiska, dofinansowanych w kwocie ok. 462 mln zł. Ich całkowita wartość to 826,6 mln zł. Największym z nich jest Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu. Szczegółowe informacje o inwestycji, której łączny koszt wynosi blisko 101 mln zł, z czego ponad 63 mln zł pochodzi z UE, znajdują się na stronie beneficjenta.

Na  Śląsku realizowanych jest 17 projektów z sektora energetyki, dotowanych z funduszy POIiŚ. Największe dofinansowanie (ponad 52 mln zł) otrzymało przedsięwzięcie Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice o całkowitej wartości ponad 188 mln zł.Źródło: pois.gov.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans