Aktualności

PlasticsEurope Polska zwraca uwagę na pieniądze zamrożone w odpadach
2013-08-09
PlasticsEurope Polska zwraca uwagę na pieniądze zamrożone w odpadach
Od ponad sześciu lat Fundacja PlasticsEurope Polska prowadzi akcję informacyjną oraz przypomina o konieczności właściwego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych. W kilkunastu miastach Polski pojawią się specjalne plakaty na 300 nośnikach typu citylight, udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland i eksponowane będą przez cały sierpień. Oprócz tego zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami i dystrybucja materiałow informacyjnych.

Grafika tegorocznego plakatu, zaprojektowana przez artystę plastyka Macieja Lasotę, w obraozwy sposób przedstawia przesłanie kampanii ,,Każdy plastikowy odpad ma wartość.Pozwól ją odzyskać". Pokazuje, że wysiłek, jaki należy włożyć w odzyskanie wartości odpadów przełoży się na konkretne korzyści finansowe. Uzupełnienie hasła ,,Jest na to sposób: Selektywna zbiórka - recykling - odzysk energii" to wskazanie konkretnych etapów, które pozwalają prawidłowo zagospodarować cenny surowiec wtórny, jakim są odpady tworzyw sztucznych.

,,Łatwo zauważyć, że nie ma tu miejsca na składowanie odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach, które ciągle jeszcze stanowi w Polsce najpopularniejszą metodę zagospodarowania tego typu odpadów." - mówi Kazimierz Borkowski, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope w roku 2012 w Polsce na wysypiska trafiło 60% odpadów tworzyw sztucznych. Ten cenny materiał marnuje się na wysypisku i można sobie zadać pytanie, czy możemy pozwolić sobie na stratę tej wartości."

Z odpadu odzyskanego w recyklingu powstaje materiał o konkretnej wartości rynkowej, służący do wyprodukowania nowego pełnowartościowego wyrobu. Wszelkie odpady tworzyw sztucznych, także te nie nadające się do recyklingu, mają bardzo dużą wartość energetyczną i odzysk tej energii to konkretne ilości zaoszczędzonego surowca energetycznego (olej, gaz, węgiel, koks)
W ramach europejskiej inicjatywy przemysłu tworzyw sztucznych ,,Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do 2020"  dokonano oszacowania potencjalnych korzyści, możliwych do osiągnięcia poprzez zaniechanie składowania tworzyw sztucznych. W skali całej Europy całkowite odejście od składowania tworzyw sztucznych do roku 2020 pozwoli wykorzystać dodatkowe 80 mln odpadów tworzyw sztucznych o równowartość  1 mld baryłek ropy naftowej lub 70 mld euro. Dla Polski to odpowiednio 8,5 mln ton odzyskanych odpadów tworzyw - równowartość 110 mln baryłek ropy lub 7,5 mld euro.

Niestety, na kolejne trzy lata odłożone zostało w Polsce wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych (np. odpady z tworzyw sztucznych), a jak pokazują doświadczenia innych krajów taki zakaz to bezpośredni impuls do zwiększenia odzysku wartościowych odpadów. Wydaje się więc, że obecnie jest najwyższy czas na podejmowanie działań na rzecz stworzenia infrastruktury pozwalającej w pełni wykorzystać wartościowe surowce wtórne.
 

Źródło: e-polimery.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans