Aktualności

Ponad piętnaście milionów złotych na budowę zakładu odpadowego
2013-09-05
Ponad piętnaście milionów złotych na budowę zakładu odpadowego
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości 15,3 mln zł na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z kwaterami składowania odpadów komunalnych w Biechowie koło Głogowa.

Inwestorem jest Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - Sita Głogów. Umowa kredytowa została podpisana 5 września. Kredytobiorca dostarcza wodę pitną dla 97 milionów ludzi. Obejmuje usługami asenizacyjnymi 66 milionów i zapewnia zbiórkę odpadów dla 57 milionów osób.

Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach linii kredytowej w BGK (10 mln zł). Pozostała część kredytu (5,3 mln zł) to środki BGK.

Całkowity okres kredytowania wynosi 15 lat, a okres karencji w spłacie kapitału kredytu został ustalony do 20.12.2015 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Głogów.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w dwóch etapach. Ukierunkowana jest na kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania gospodarki odpadami na obszarze powiatu głogowskiego oraz powiatów ościennych.


 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans