Aktualności

Ponad sto czterdzieści milionów euro z programu infrastruktura i środowisko
2013-06-25
Ponad sto czterdzieści milionów euro z programu infrastruktura i środowisko
24 czerwca 2013 roku rozpoczęły się trzy nabory wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi.  Do wykorzystania ze środków Unii Europejskiej jest łącznie 146 mln euro.

Wnioski o dofinansowanie w ramach każdego z trzech konkursów należy składać w tym samym terminie, czyli do 22 lipca 2013 roku. Miejsce ich dostarczenia, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe - podane są w ogłoszeniach.

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – IX runda konkursowa

W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – VIII runda konkursowa

W ramach działania 2.1 dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, również przeznaczone jest dla samorządów i ich związków oraz podmiotów realizujących ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.2 POIiŚ – IX runda konkursowa

Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2) mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Źródło: mos.gov.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans