Aktualności

2013-08-02
Prawie 10 mln zł dla Sanikomu
Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu.

Prawie 10 mln zł z RPO trafi tym razem do firmy Sanikom, która inwestuje w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa podpisał z beneficjentami umowę na dofinansowanie inwestycji.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19 mln 673 tys. zł. Zgodnie z umową zostanie on zrealizowany do maja 2014r. Jest to kolejny element rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami realizowany przez firmę Sanikom.

Dzięki inwestycjom możliwe będzie usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza na terenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami. Do nowowybudowanych instalacji trafiać będą odpady komunalne pochodzące od około 147 tys. mieszkańców siedemnastu gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY: Bolków, Kamienna Góra (wieś), Kamienna Góra (miasto), Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka i Świerzawa. Dodatkowo obok punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze powstaną warsztaty, część socjalna i parkingi.

- Inwestycja w której uczestniczy 17 gmin jest symbolem porozumienia i modelowym przykładem współpracy w dziedzinie gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom możemy przygotowywać duże projekty służące mieszkańcom regionu i nie ograniczać ich jedynie do jednej miejscowości czy gminy – mówił w trakcie podpisania umowy dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Budowa stacji przeładunkowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów i sortowni surowców wtórnych ma wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, które do tej pory trafiały na składowiska. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

Nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji firmy Sanikom w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W lutym ubiegłego roku rozpoczęto budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Trwała ona dziewięć miesięcy. Koszt całej inwestycji to ostatecznie prawie 38 mln złotych netto. Spółka Sanikom większość środków pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Pożyczki udzielił też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Zadanie to sfinansowano z programu EWT Polska-Czechy. Kolejnym etapem było wybudowanie kwatery na odpady. Budowę wsparł WFOŚiGW.

– Dzięki naszej instalacji zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, np. jako paliwo do cementowi, a nie więcej jak 20 proc. trafi do składowania – przekonuje prezes Sanikom sp. z o.o., Andrzej Wojdyła.

W jednym czasie w hali sortowni pracuje aż 59 urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnego systemu komputerowego. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w przygranicznej Lubawce rocznie jest w stanie przetworzyć około 44 tysięcy ton odpadów komunalnych. Instalacja powstała na terenie byłego składowiska.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans