Aktualności

Składowisko do rekultywacji
2013-07-03
Składowisko do rekultywacji
Już wkrótce składowisko odpadów w gminie Mordy przejdzie rekultywację, a teren ten stanie się przyjazny dla środowiska.

Trawa oraz zadrzewienie ograniczą szkodliwy wpływ obiektu na środowisko, a rów odwadniający ze zbiornikiem zabezpieczą przed przenikaniem wód opadowych do dna składowiska. 30 czerwca br. umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz miasta i gminy Mordy Jerzy Wąsowski.

Dzięki przedsięwzięciu przywrócone zostaną grunty wykorzystywane pod wysypisko. Zrekultywowany teren przeznaczony będzie na leśną szkółkę biologiczną. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych dotyczących edukacji na temat rekultywacji biologicznej, uprawy i pielęgnacji roślin. Projekt ma przyczynić się również do ochrony Obszaru Doliny Liwca i Ostoi Nadliwieckiej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jego wartość wynosi ponad 523 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej – prawie 445 tys. zł.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans