Aktualności

Trzebinia: rekultywacja zbiornika odpadów
2013-04-15
Trzebinia: rekultywacja zbiornika odpadów
W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie podpisano umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została zawarta pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a firmami: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „VIG” Sp. z o.o (lider konsorcjum) oraz Investeko S.A. (partner).

Były właściciel nieruchomości ukrył w niecce dawnego kamieniołomu „Górka” odpady stałe pochodzące z produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt tych odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków. Charakteryzują się one wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Trzy podstawowe cele projektu:
- trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.
- doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do standardu jakości ziemi określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.
- wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego – „teren zieleni izolacyjnej częściowo urządzonej”.

Projekt w całości zostanie zrealizowany do końca 2015 roku za sumę blisko 13,1 mln zł brutto.

Źródło: komunalny.pl

 
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans