Aktualności

Trzydzieści dwa miliony na rekultywację składowisk odpadów
2013-11-25
Trzydzieści dwa miliony na rekultywację składowisk odpadów
19 listopada w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano umowę na dofinansowanie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych.

Łącznie zrekultywowanych zostanie ponad 30 ha. Będzie to kosztować ponad 32 miliony złotych, z czego 27 milionów to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W obrębie każdego zrekultywowanego składowiska zostanie wybudowana ścieżka edukacyjna. Podpisana umowa realizowana będzie w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”  priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich.

Prezes Funduszu Jacek Chrzanowski podpisał umowę z Waldemarem Miśko - Przewodniczącym Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska. Chodzi o ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na składowiskach zlokalizowanych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Grunty znajdujące się w obrębie 16 składowisk mają być przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów. Inwestycję prowadzić będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans