Aktualności

2013-08-07
Trzysta trzydzieści trzy tony azbestu
Gmina Wieliczki (powiat olecki) w tym roku usunie ze swojego terenu 333 tony azbestu. Samorząd na ten cel pozyskał dotację m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W 2013 roku 58 samorządów z Warmii i Mazur zdecydowało się na usunięcie azbestu ze swojego terenu. Wśród nich najwięcej, bo 333 tony materiałów zawierających groźny minerał, chce usunąć gmina Wieliczki. We wtorek 30 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego przedsięwzięcia. Materiały zawierające groźny minerał zostaną usunięte z 22 gospodarstw, w tym z jednego dużego nastawionego na hodowlę bydła mlecznego w miejscowości Gąsiorówko, gdzie przed laty funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

- Według inwentaryzacji, jaką przeprowadzono na terenie gminy, w tym roku uda nam się usunąć około czterdziestu procent azbestu – mówi z zadowoleniem Jarosław Kuczyński, wójt gminy Wieliczki. – Nasz gmina nie należy do wielkich, tym bardziej cieszę się, że tak dużo tego groźnego minerału zostanie usunięte z naszego terenu.

W tym roku pula dofinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu wynosi ponad 1,34 mln zł, z czego ponad 552 tys. zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całego zadania realizowanego w gminie Wieliczki oszacowano na ponad 202 tys. zł, z czego 172 tys. zł to dotacja. Pozostałe koszty poniosą poszczególni gospodarze.

- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kolejne tony azbestu znikną z naszej gminy – dodaje wójt Kuczyński. – Może jak jeden gospodarz zobaczy, że jego sąsiad pozbył się problemu niewielkim kosztem to sam zdecyduje się na pozbycie eternitu. Zyska na tym środowisko, a i gospodarz zaoszczędzi – dodaje.

W 2013 roku gminy: Lidzbark Warmiński i Iłowo-Osada jako pierwsze podpisały umowy dofinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu. Gmina Lidzbark Warmiński już trzeci z rok z rzędu z powodzeniem sięgnęła po środki na usuwanie azbestu. W 2011 samorząd pozbył się ponad 11 ton tego groźnego minerału z dachów budynków komunalnych, a rok później już 35 ton. W tym roku 24 tony zostaną bezpiecznie usunięte z dachów 9 nieruchomości. Koszt zadania wyceniono na prawie 15 tys. zł, z czego 12 tys. to dofinansowanie. Do jesieni 2013 roku umowy na dotację usuwania azbestu podpiszą jeszcze 55 samorządów z Warmii i Mazur. Dzięki zaangażowaniu samorządów i pomocy finansowej z regionu uda się usunąć ponad 3,4 tys. ton azbestu.

 
Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans