Aktualności

W Sosnowcu budują
2013-04-03
W Sosnowcu budują
Na terenie Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o. o. w Sosnowcu trwają prace budowlane przy realizacji Kontraktu 01 w ramach projektu pn. „Budowa Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami w Sosnowcu”. Celem projektu jest wypełnienie założeń wynikających z  podstawowego aktu prawnego  Unii Europejskiej  w zakresie gospodarki odpadami - Dyrektywy 75/442/EWG  oraz Dyrektywy 31/99/EU, uporządkowanie gospodarki odpadami w mieście poprzez  wdrożenie  kompleksowego systemu gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów ,poprawa warunków życia mieszkańców miasta. Dzięki jego realizacji znacznemu zmniejszeniu ulegnie zanieczyszczenie wód podziemnych oraz spełnione zostaną wymogi w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów  a także odpadów deponowanych na składowisku, w tym ulegających biodegradacji. Projekt, którego całkowity koszt wynosi 89 mln zł , jest dofinansowany ze środków europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura       i Środowisko. Kwota dofinansowania to ponad 44 mln zł. Instytucją wdrażającą dla tego projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans