Aktualności

Wicepremier J.Piechociński na spotkaniu inauguracyjnym Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług
2013-06-20
Wicepremier J.Piechociński na spotkaniu inauguracyjnym Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług
Poprawa warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w handlu wewnętrznym i usługach to główne zadanie powołanej 7 maja 2013 r. przez Ministra Gospodarki Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług. Spotkanie inauguracyjne Rady z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana odbyło się 17 czerwca 2013 r. w MG.

 Szef resortu gospodarki zaznaczył, iż wypracowane przez Radę propozycje zmian w prawie pomogą we wdrażaniu konkurencyjnych rozwiązań w handlu wewnętrznym. Przyczynią się również do znoszenia barier utrudniających rozwój w tym sektorze. – Rada służyć będzie również wsparciem w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział.

Jak podkreślił wiceminister Dariusz Bogdan, sektor usług daje zatrudnienie ponad 50 proc. Polaków. - Hasłem przyświecającym Radzie jest dbanie o różnorodność, bo to właśnie ona jest siłą polskiego handlu – podkreślił.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji, które wchodzą w skład Rady, zgłosili propozycje zagadnień do dalszej dyskusji. Funkcję przewodniczącej Rady powierzono prof. Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej.

***

Rada Konsultacyjna do spraw Handlu i Usług została powołana na mocy zarządzenia ministra gospodarki z dnia 7 maja 2013 r. Rada - jako zespół ekspertów i przedstawicieli organizacji reprezentujących rynek detaliczny oraz usługowy w Polsce - jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki. W jej skład wchodzą przedstawiciele następujących organizacji:

1.Instytut Badania Rynku Konsumpcji i Koniunktur
2.Kongregacja Przemysłowo-Handlowa
3.Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD
4.Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
5.Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
6.Polska Federacja Producentów Żywności
7.Polska Izba Handlu
8.Polska Izba Paliw Płynnych
9.Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
10.Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
11.Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
12.Stowarzyszenie Polska Wódka
13.Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
14.Związek Rzemiosła Polskiego

Źródło: mg.gov.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans