Aktualności

Wybudują instalację do odgazowywania składowiska odpadów
2013-08-27
Wybudują instalację do odgazowywania składowiska odpadów
W Pielgrzymce (powiat złotoryjski) powstanie instalacja do odgazowywania składowiska odpadów, m.in. dwie specjalne studnie, stacja pompowa oraz pochodnia biogazowa do spalania wydzielającego się biogazu. Jego roczna produkcja wynosi około 34.310 tys. m3.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął decyzję o dofinansowaniu tej inwestycji niskooprocentowaną pożyczką. Wartość całego zadania to ponad pół miliona złotych.

- Wybudowanie instalacji do spalania biogazu wyeliminuje swobodną emisję m.in. metanu będącego jednym z gazów cieplarnianych - mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego po wykonaniu tej inwestycji eksploatowane od roku 1993 składowisko uzyska status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pielgrzymce ogłosiło przetarg na realizację inwestycji.

 
Źródło: portalsamorzadowy.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans