Aktualności

X Konferencja - Termiczne przekształcanie odpadów
2013-10-18
X Konferencja - Termiczne przekształcanie odpadów
X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja –
Termiczne przekształcanie odpadów–od planów do realizacji
22-24.10.2013, Chorzów

Firma Abrys zaprasza na konferencję na temat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zwanych spalarniami, stanowiącymi nieodłączny element współczesnych systemów zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Wymuszają to przepisy prawa wspólnotowego, głównie dotyczące redukcji składowania odpadów biodegradowalnych i palnych. Udowadniają to wiodące kraje UE, które w celu zagospodarowania odpadów komunalnych stosują wyłącznie dwie metody: szeroko rozumiany recykling materiałowy i organiczny oraz odzysk energii zawartej w pozostałych odpadach. Mamy tego świadomość również w Polsce, czego potwierdzeniem już od 2010 r. są cele i zapisy K.p.g.o. Dzięki funduszom POIiŚ na lata 2007-2013 udało się przeznaczyć znaczące środki na wsparcie kosztów budowy w kraju spalarni odpadów komunalnych, wpisanych we współcześnie rozumiany model ich zagospodarowania.

O zagadnieniach tych trzeba rozmawiać i szeroko je prezentować. Możliwość taka pojawi się podczas jubileuszowej, X już edycji Konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Wszystkich, którzy identyfikują się z tym problemami, a także tych, którzy jedynie im się przyglądają albo nawet mają odmienne zdanie, serdecznie zaprasza opiekun naukowy dr inż. Tadeusz Pająk Eur Ing w imieniu swoim oraz firmy Abrys.
 

Źródło: odpady-help.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans