Aktualności

XXIII Forum Ekonomiczne
2013-06-20
XXIII Forum Ekonomiczne
 Założenia Programowe:

Forum Regionów Forum Ekonomicznego jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. W 2013 roku odbędzie się siódma edycja tego wydarzenia, które jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty trzeci Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będą sesje plenarne, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczyste gale. Na Forum Regionów będą poruszane tematy dot. finansów samorządów, rozwoju regionalnego, polityki spójności, ochrony środowiska, innowacji w regionach, współpracy transgranicznej, infrastruktury, informatyzacji i promocji regionów.

Jako wprowadzenie do Forum Regionów w dniach 3 – 4 czerwca 2013 r. w Sejmie RP i Hotel Mercure odbyła się konferencja  „Gospodarka Odpadami”, w której uczestniczyło 170 samorządowców z Polski. Projekt pt. „Wdrażanie nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i organizacyjne” był realizowany w ramach 7 programu priorytetowego: Edukacja ekologiczna NFOŚiGW.

Forum stanowi dodatkową szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Będzie to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów. Samorządowcy różnych szczebli z Polski i krajów ościennych będą dyskutować z władzami państwowymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej o nurtujących ich problemach.

W Forum Regionów weźmie udział blisko 300 liderów samorządowych oraz elit regionalnych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy wezmą również udział w wybranych wydarzeniach Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju.


Planowany przebieg:

Dzień 1:

Sesja plenarna

Debaty panelowe

Wręczenie nagród Forum Ekonomicznego

Koncert galowy

Dzień 2:

Sesja plenarna

Debaty panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje

Bankiet

Dzień 3:

Sesja plenarna

Debaty panelowe

Ogłoszenie wyników konkursu Lider Samorządu organizowanego wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita” – Gala rozdania nagród

Wydarzenia kulturalne

Tematyka debat:
 • Sesja plenarna – Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 r.
 • Okrągły stół – Gospodarka odpadami w Europie i w Polsce  2013 – 2020.
 • Recykling -uzyskiwanie energii z odpadów – innowacyjne technologie.
 • Procesy restrukturyzacyjne w regionach poprzemysłowych.
 • Biznes zaangażowany lokalnie – jak skutecznie działać na rzecz regionu ?
 • Programy UE, giełda, prywatyzacja czy PPP – czyli jak uzdrowić finanse publiczne.
 • Innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionów receptą na trudne czasy.
 • Czysta energia = czysty zysk dla regionów.
 • Znaczenie polityki kulturalnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Małe miasta – magnesem dla inwestorów.
 • Perspektywy rozwoju transportu publicznego i jego integracja.
 • Kierunki restrukturyzacji szpitali. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej.
 • Warsztaty UZP Wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia – dotychczasowe doświadczenia i nowe rozwiązania
 • Raport „Regionalna Polska” pod redakcją prof. Leszka Jasińskiego Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Współpraca transgraniczna samorządów terytorialnych.
W programie znajdą się również tematy dotyczące edukacji i oświaty, inwestycji, ochrony zdrowia, transportu, polityki społecznej, sportu.
 
Źródło: forum-ekonomiczne.pl
 • Lorem
 • Lorem2
 • Lorem3
 • Lorem4
 • Lorem5
 • Rohre Direct
 • Rury.com.pl
 • Eltrans