Aktualności

Z samorządowcami o sortowaniu śmieci
2013-07-18
Z samorządowcami o sortowaniu śmieci
Minister środowiska, Marcin Korolec rozpoczyna serię spotkań z władzami samorządowymi w całej Polsce. - Chcemy poznać doświadczenia i oczekiwania samorządów, które wdrażają nowe zasady gospodarowania odpadami - powiedział minister.

W najbliższym czasie odbędą się wizyty w Toruniu, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, Łodzi, Olsztynie i Wrocławiu. Minister spotka się z marszałkami województw, wojewodami, przedstawicielami gmin, a także władzami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i inspekcji ochrony środowiska.

- Chcemy poznać doświadczenia i oczekiwania samorządów, które wdrażają nowe zasady gospodarowania odpadami. Zapewne można już sformułować pierwsze konkretne wnioski, jakie dodatkowe wsparcie możemy zaoferować samorządom. Być może potrzebne są dodatkowe konsultacje z ekspertami, lub zidentyfikowano usterki legislacyjne wymagające szybkiej naprawy.
Podczas moich wizyt będę również chciał rozmawiać o finansowaniu inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami i wojewódzkich planach gospodarowania odpadami. Cieszę się, że będziemy mogli spotkać się z władzami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które wspierają finansowo rozwój nowoczesnego recyklingu i odzyskiwania odpadów - powiedział minister Korolec.  
 
Budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami oznacza nie tylko spełnienie wymogów unijnych.  Wyższa opłacalność budowy spalarni, instalacji odzysku i recyklingu może być zyskowna. Dzięki segregowaniu i sortowaniu odpadów powstanie większy strumień wybranych frakcji odpadów, co ułatwi ich odzysk. Przetwarzanie i ponowne wprowadzanie do obrotu surowców wtórnych to duża gałąź przemysłu w krajach zachodniej Europy. W Polsce znakomita większość śmieci trafia na składowiska, w Niemczech, które przekazały gospodarowanie odpadami gminom, tylko 0,5 %.

Do tej pory resort środowiska przeznaczył już ponad 21 mln złotych na projekty edukacyjne i szkolenia samorządowców z nowych zasad. Oferowaliśmy gminom doradztwo ekspertów, spotkania z przedstawicielami ministerstwa i udział w forach dobrych praktyk. Samorządy otrzymały gotowe projekty wielu dokumentów, które należało przygotować w ramach wdrażania przepisów i gotowe projekty materiałów informacyjnych.

Budowa zgodnych z normami środowiskowymi i nowoczesnych zakładów, w których odpady są poddawane segregacji, utylizacji lub recyklingowi, jest finansowana m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planuje się, że na terenie całego kraju przy wsparciu POIiŚ powstanie (i zostanie zmodernizowanych) 40 zakładów zagospodarowania odpadami. Na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami od początku wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko przekazano beneficjentom łącznie prawie 3,3 mld zł dofinansowania.


Źródło: mos.gov.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans